เกษตรพอเพียง ,กสิกรรมธรรมชาติ, การปลูกพืช, เลี้ยงสัตว์, เกษตรอินทรีย์, ท่องเที่ยวเกษตร
 
วัตถุดิบ มีดังนี้ 
1.มันสำปะหลังบด 1 กิโลกรัม
2.ปลายข้าว 1 กิโลกรัม
3.รำ 1 กิโลกรัม
4.ใบกระถิน 1 กิโลกรัม
5. หัวเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน 3 ฝา
6.เกลือทะเล 200 กรัม
7.กะละมัง (สำหรับผสมอาหาร) 1 ใบ

วิธีการทำ 
นำมันสำปะหลังบด 1 กิโลกรัม ปลายข้าว 1 กิโลกรัม รำ 1 กิโลกรัม ใบกระถิน 1 กิโลกรัม เทลงไปในกะละมังผสมอาหาร แล้วคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน จากนั้น เทหัวเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน 3 ฝา เกลือทะเล 200 กรัมลงไปคลุกคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นก็สามารถนำไปเป็นอาหารเป็ดไข่ได้แล้ว ปริมาณส่วนผสมที่ได้จะเลี้ยงเป็ดไข่ได้ประมาณ 10 ตัว

การนำไปใช้
นำอาหารเป็ดไข่ที่ได้ ใส่ในภาชนะอาหารให้เป็ดไข่กินในช่วงเวลาเช้าและเย็น

ประโยชน์ 
เมื่อเป็ดไข่ได้ทานสูตรอาหารลดต้นทุนแล้ว ก็จะช่วยทำให้เป็ดเจริญเติบโตได้เร็ว ช่วยป้องกันโรคต่างๆ ทำให้เป็ดไข่มีสุขภาพดี ออกไข่สม่ำเสมอ และไม่มีกลิ่นเหม็น และที่สำคัญทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อหัวอาหารแหล่งที่มาของข้อมูล : นรินทร์ ดอนนอก. สัมภาษณ์, 23 พฤศจิกายน 2555.
เรียบเรียงโดย : พรชัย พิมขุนทด เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา
ขอขอบคุณ  kasetporpeangclub

 


Comments
Leave a Reply